ขอเพลง : ดอกผักบุ้ง
ศิลปิน : ชาลาวัล
ชื่อผู้ขอ : โอลีฟ
ข้อความถึง DJ :
04/08/57 - 16:50
 
ขอเพลง : ดอกผักบุ้ง
ศิลปิน : ชาลาวัล
ชื่อผู้ขอ : โอลีฟ
ข้อความถึง DJ :
04/08/57 - 16:50
 
ขอเพลง : ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน
ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร่
ชื่อผู้ขอ : เด็กห้วยต้อ
ข้อความถึง DJ :
04/08/57 - 11:38
 
ขอเพลง : คิดถึงคนต้นทาง
ศิลปิน : บิว
ชื่อผู้ขอ : รักสุดใจ
ข้อความถึง DJ :
04/08/57 - 09:03
 
ขอเพลง : damkwan.com@เพลงใต้
ศิลปิน : damkwan.com@เพลงใต้
ชื่อผู้ขอ : damkwan.com@เพลงใต้
ข้อความถึง DJ : pj รลินดา @ ใจบาJบาJ
04/08/57 - 05:12