ขอเพลง : เกลียดวันอาทิตย์
ศิลปิน : วรานุช พทุธชาด
ชื่อผู้ขอ : แมด
ข้อความถึง DJ : รัก
27/03/57 - 15:16
 
ขอเพลง : จี้หอย
ศิลปิน : พีสะเดิด
ชื่อผู้ขอ : รักเธอด้วยหัวใจ
ข้อความถึง DJ :
25/03/57 - 20:37
 
ขอเพลง : ผ้าห่มผืนเดียวกัน
ศิลปิน : เดวิดอินทรี
ชื่อผู้ขอ : รักเธอด้วยหัวใจ
ข้อความถึง DJ :
25/03/57 - 20:34
 
ขอเพลง : ผ้าห่มผืนเดียวกัน
ศิลปิน : เดวิดอินทรี
ชื่อผู้ขอ : รักเธอด้วยหัวใจ
ข้อความถึง DJ :
25/03/57 - 20:34
 
ขอเพลง : คําชะโนด
ศิลปิน : จินตหรา
ชื่อผู้ขอ : มดแดง
ข้อความถึง DJ : ขอบคุนค่ะ
22/03/57 - 17:55
 
ขอเพลง : รักที่เท่าไหร่
ศิลปิน : สายัญ
ชื่อผู้ขอ : ไข่ก้อ
ข้อความถึง DJ : ขอบคุนครับนายหัว
22/03/57 - 17:36
 
ขอเพลง : เธอไมเข้าใจ
ศิลปิน : หลง
ชื่อผู้ขอ : ไข่ก้อ
ข้อความถึง DJ : ขอบคุนครับ
22/03/57 - 17:28
 
ขอเพลง :
ศิลปิน : ด้ามขวานดอทคอม
ชื่อผู้ขอ : ด้ามขวาน
ข้อความถึง DJ :
03/12/57 - 10:14