ขอเพลง : คนเย็นชา
ศิลปิน : สกายพลาส
ชื่อผู้ขอ : นกค่ะ
ข้อความถึง DJ : อยากฟังมาก
25/04/56 - 00:18
 
ขอเพลง : คนเย็นชา
ศิลปิน : สกายพลาส
ชื่อผู้ขอ : นกค่ะ
ข้อความถึง DJ : อยากฟังมาก
25/04/56 - 00:18
 
ขอเพลง : ทักทักทัก
ศิลปิน : นอโม
ชื่อผู้ขอ : mr
ข้อความถึง DJ : ขอบคุณ
24/04/56 - 18:38
 
ขอเพลง : ปิ้ง
ศิลปิน : สกายพลาส
ชื่อผู้ขอ : รักเธอด้วยหัวใจ
ข้อความถึง DJ :
24/04/56 - 18:11
 
ขอเพลง : ปิ้ง
ศิลปิน : สกายพลาส
ชื่อผู้ขอ : รม
ข้อความถึง DJ :
24/04/56 - 18:11
 
ขอเพลง : จีบ
ศิลปิน : วงกลม
ชื่อผู้ขอ : รักเธอด้วยหัวใจ
ข้อความถึง DJ :
24/04/56 - 18:10
 
ขอเพลง : ดีด
ศิลปิน : บล็อกเชอร้
ชื่อผู้ขอ : รักเธอด้วยหัวใจ
ข้อความถึง DJ : ให้น้องวิ
24/04/56 - 18:10
 
ขอเพลง : คิดถึงจังเลย
ศิลปิน : อู๋พันทาง
ชื่อผู้ขอ : รักเธอด้วยหัวใจ
ข้อความถึง DJ :
24/04/56 - 18:09
 
ขอเพลง : ตะกอนความคิดถึง
ศิลปิน : โกไข่นายสน
ชื่อผู้ขอ : รักเธอด้วยหัวใจ
ข้อความถึง DJ :
24/04/56 - 18:08
 
ขอเพลง : เพียงเธอผู้เดียว
ศิลปิน : สันตืภาพ
ชื่อผู้ขอ : รักเธอด้วยหัวใจ
ข้อความถึง DJ :
24/04/56 - 18:07
 
ขอเพลง : ข่วยใจ
ศิลปิน : ไม้ไผ่
ชื่อผู้ขอ : รักเธอด้วยหัวใจ
ข้อความถึง DJ : ให้น้อง แม็ก
24/04/56 - 16:59
 
ขอเพลง : ไม่หล่อแต่ถึงใจ
ศิลปิน : มอแกรนด์
ชื่อผู้ขอ : รักเธอด้วยหัวใจ
ข้อความถึง DJ :
24/04/56 - 16:59
 
ขอเพลง : ถาม
ศิลปิน : ฌามา
ชื่อผู้ขอ : รักเธอด้วยหัวใจ
ข้อความถึง DJ :
24/04/56 - 16:58
 
ขอเพลง : มั่นใจว่ายังโสด
ศิลปิน : แช่ม
ชื่อผู้ขอ : รักเธอด้วยหัวใจ
ข้อความถึง DJ : ให้โหม้เด็กเราคะ
24/04/56 - 16:58
 
ขอเพลง : แค่อยากให้รู้
ศิลปิน : อานัส
ชื่อผู้ขอ : รักเธอด้วยหัวใจ
ข้อความถึง DJ :
24/04/56 - 16:57
 
ขอเพลง : ควายเจ็บ
ศิลปิน : ทางแมว
ชื่อผู้ขอ : รักเธอด้วยหัวใจ
ข้อความถึง DJ :
24/04/56 - 16:57
 
ขอเพลง : ไม่เลง
ศิลปิน : บ่าววี
ชื่อผู้ขอ : รักเธอด้วยหัวใจ
ข้อความถึง DJ :
24/04/56 - 16:56